Trivsel / ordningsregler för stugområdet Svanen

Arbeten och annan ljudlig verksamhet
Under perioden 15 juni till 15 augusti får snickeriarbeten och andra ljudliga anläggningsaktiviteter inte förekomma före 08.00 och efter 18.00. Övrig tid på året ska det ske med gott omdöme. Vid egna festligheter måste omdöme visas i form av respekt för grannarna när det gäller t.ex. musik eller högljutt prat.

Parkering
Parkering får inte ske på gatan. Parkering sker lämpligast inom den egna stugans tomt. Markerade P-platser mellan gata 1 och 2 är fria när de angörs från gata 2. De gemensamma grönytorna är öppna för parkering och gästparkering, men stug- eller bilägare måste ge akt på när gräsmattorna klipps sommartid och flytta fordon, eller själv klippa om det egna fordonet förhindrat klippning. Långtidsparkering på gemensamma grönytor bör undvikas.
Bilkörning inom området
Högsta tillåtna hastighet är 20 km timmen, vänligen respektera denna då det finns lekande barn och gatorna i flera fall kan ha skymd sikt.

Bevattning
Bevattning av gräsmatta får ej ske.

Gatornas skötsel
Inga skrymmande häckar eller träd får växa ut i gatan eller växa så höga att de skapar olägenhet för grannarna. Varje stuga ansvarar för halva gatan utanför tomten och ska se till att gräs och ogräs ej växer ut i gatan.

Sopor
Sopcontainern får bara användas för hushållssopor. Använd i övrigt återvinningen vid utfarten, eller kommunens återvinningscentraler Villmanstrand eller Flygstaden. För öppettider, se www.hem.se eller ring 0771-436436.

Husdjur
Husdjur ska hållas i enlighet med gällande lagstiftning.

Övrigt
Tältning får ske inom egen tomt. Tillfällig uppställning av husvagn på gemensamma grönytor är tillåtet. Husvagn/husbil får uppställas på egen tomt, om det inte ger väsentliga störningar för omgivningen

pdfLadda ner Trivselregler