Rapporter

Rapport angående förbättringar sommaren 2015
Mycket arbete har lagts ner på genomgång och sökning av avloppsbrunnar och dräneringar. Ett stort tack till alla som varit med och jobbat med detta.
pdfLäs Rapporten till styrelsen här!