Om Svanen

Stugföreningen Svanen med 107 stugor är belägen på Östra Stranden med cykelavstånd
ca 5 km in till Halmstad centrum.